ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1 - 3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอานนท์ ปังหลีเส็น เด็กหญิงญาสินี ราชภักดี
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2562,12:52   อ่าน 479 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขัน Cross word (กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอภัทรชา มรรคาเขต เด็กหญิงจันทรา มรรคาเขต
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2562,12:45   อ่าน 506 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP
ชื่อนักเรียน : เด็กชายฮาดิษ มรรคาเขต เด็กชายรวิพล สนิทมัตโร
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2562,12:34   อ่าน 470 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ณ เมืองทองธานี
ชื่อนักเรียน : นายไกรศร นวลศรี นางสาวดวงกมล ยิ่งหาญ
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2557,02:53   อ่าน 936 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ค้นหาอัจฉรียะไอทีคอมพิวเตอร์ระดับชั้นม.1 - ม.6
ชื่อนักเรียน : ด.ช.วรวุฒิ แก้วแป้น
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2554,12:57   อ่าน 1063 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ค้นหาอัจฉรียะไอทีคอมพิวเตอร์ระดับชั้นม.1 - ม.6
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ธีรพงศ์ อุบล
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2554,12:57   อ่าน 1021 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.1 - ม.3
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.เพชรลดา ผลวิเชียร
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2554,12:54   อ่าน 1337 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.1 - ม.3
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ศิริพงศ์ สุนะศรี
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2554,12:53   อ่าน 1370 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.1 - ม.3
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ศิวกร อมรสิทธิ์
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2554,12:53   อ่าน 1615 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.1 - .ม. 3
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ดวงกมล ยิ่งหาญ
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2554,12:49   อ่าน 1190 ครั้ง