ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (อ่าน 864) 02 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาค ก. (อ่าน 770) 01 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 853) 29 ก.พ. 59
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 836) 19 ก.พ. 59
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน (อ่าน 874) 19 ก.พ. 59
โครงการปฏิธานความดีปีมหามงคล http://panithand.com (อ่าน 1310) 08 ธ.ค. 58
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ จัดกิจกรรมวันอาซูรออฺตามประเพณีท้องถิ่นศาสนาอิสลาม ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 (อ่าน 504) 02 พ.ย. 58
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ เข้าร่วมกิจกรรมค่าย Glow/Bros ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (สาริกา) ระหว่างวันท (อ่าน 569) 02 พ.ย. 58
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 (อ่าน 514) 02 พ.ย. 58
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ จัดกิจกรรม English Camp วันที่ 3 - 6 ส.ค. 2558 (อ่าน 653) 27 ก.ค. 58
ประชุมผู้ปกครอง 27 พ.ค.2558 ชั้น อ.1 - ป.5 และวันที่ 28 พ.ค.2558 ป.6 - ม.3 (อ่าน 566) 27 พ.ค. 58