ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
เลขที่ 230 หมู่ 11   ตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล 91130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7479-7080
Email : officer@tungnui49.ac.th
Facebook : https://bit.ly/3hq2Uuq


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน