ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางฝะริดา ลัสมาน
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางเยาวเร๊าะ สตอหลง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1