ปฐมวัย

นางฝะริดา ลัสมาน
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางเยาวเร๊าะ สตอหลง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 083-1834159