กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนุจรี เส้งขาว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสอลีฮะ ตาเดอิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 099 - 306 - 3438

นางอัจฉรา ศรีนคร
ครู คศ.3