ข่าวจากโรงเรียน
ประกาศขยายระยะเวลาจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand ครั้งที่ 2 (อ่าน 77) 16 ก.ค. 64
ประกาศขยายระยะเวลาจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand (อ่าน 88) 01 ก.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 98) 22 มิ.ย. 64
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันเปิดเรียน (อ่าน 138) 12 พ.ค. 64
เชิญทุกๆท่านร่วมงานการกุศลเพื่อน้อง "จิบชาดื่มกาแฟแลฟุตบอล" (อ่าน 229) 16 มี.ค. 64
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (อ่าน 335) 21 ม.ค. 64
ฺ3BB จัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ (อ่าน 3883) 06 พ.ย. 62
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย “มิตรภาพที่ 49” เข้าร่วมกิจกรรม “วันครู” โดยศูนย์เครือข่ายควนกาหลง กำหนดให้มีกา (อ่าน 4092) 17 ม.ค. 62