ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบประเมิน SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง ในระดับชั้นประถมรบกวนครูประจำชั้นสัมภาษณ์นักเรียนรายบุคคล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 link คือ https://forms.gle/1GFJX7Vcxh4S5M7C9

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 link คือ https://forms.gle/3AVDNA9R4T3Kjbn49

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 link คือ https://forms.gle/H6YJTMWA7nnX1ZjB9

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 link คือ https://forms.gle/pXgTXeGxDrdqEL1f9

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 link คือ https://forms.gle/bqq5uou7KAiUUK1v7

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 link คือ https://forms.gle/SgLgQMpo8WvsewjP8

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 link คือ https://forms.gle/yHsKm86p6QWmWNsE6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 link คือ https://forms.gle/fttvZupAespNULFa7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 link คือ https://forms.gle/Wf5AGRNQT4zsVQKc7

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 link คือ https://forms.gle/H3Ry8siCYQ6RLAPp9
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2563,09:50   อ่าน 3569 ครั้ง