ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบประเมินพหุปัญญาโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย
แบบประเมินพหุปัญญาชั้นประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 link คือ https://forms.gle/NdavNxpKGhyCDMi99
ที่หัวข้อที่อยู่ อีเมล์รบกวนใช้อีเมล์ครูประจำชั้น คือ jintana@tungnui49.ac.th
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 link คือ https://forms.gle/16pomQimx1zmnkKj6
ที่หัวข้อที่อยู่ อีเมล์รบกวนใช้อีเมล์ครูประจำชั้น คือ nisanartarm@tungnui49.ac.th
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 link คือ https://forms.gle/w8gBeA5KPN7wyDSh8
ที่หัวข้อที่อยู่ อีเมล์รบกวนใช้อีเมล์ครูประจำชั้น คือ  nipa@tungnui49.ac.th
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 link คือ https://forms.gle/CY3J9ETCjFFdA4WC7
ที่หัวข้อที่อยู่ อีเมล์รบกวนใช้อีเมล์ครูประจำชั้น คือ  soleeha@tungnui49.ac.th
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 link คือ https://forms.gle/1VHoNYGTqBpMFS3H6
ที่หัวข้อที่อยู่ อีเมล์รบกวนใช้อีเมล์ครูประจำชั้น คือ   atchara868@tungnui49.ac.th
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 link คือ https://forms.gle/nLrpjx3PSwEYAxDV8
ที่หัวข้อที่อยู่ อีเมล์รบกวนใช้อีเมล์ครูประจำชั้น คือ   yuy2508@tungnui49.ac.th
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 link คือ https://forms.gle/DKM831XXBfUdiuKy5
ที่หัวข้อที่อยู่ อีเมล์รบกวนใช้อีเมล์ครูประจำชั้น คือ    roraun6537@tungnui49.ac.th
 
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2563,09:44   อ่าน 3417 ครั้ง