ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

โรงเรียนบ้่านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่ 49
230 หมู่ 11, ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล, 91130
Email : officer@tungnui49.ac.th
Tel : 074797080