ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน วันที่ 2 มิ.

   โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน

              ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559  นายรักชาติ ข้างแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49"  จัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียนขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ สหกรณ์ตั้งอยู่บนรากฐานของประชาธิปไตย สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของสหกรณ์ แต่ทุกคนไม่สามารถร่วมบริหารกิจการของสหกรณ์ได้ จึงต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้บริหารงานแทน ซึ่งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 กำหนดให้มีคณะกรรมการดำเนินการไม่เกิน 15 คน มีอำนาจหน้าที่ เป็นผู้ดำเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการทั้งปวง

            นายรักชาติ ข้างแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49" มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ รักสัตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49" นำเสนอการจัดการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย โดยมีโรงเรียนมาศึกษาดูงานการจัดการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนจำนวน 5โรงเรียน ได้แก่

โรงเรียนบ้านปากบาง
โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน
โรงเรียนวัดหน้าเมือง
โรงเรียนฝังปาล์ม 7
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ
 
โรงเรียนต่างๆศึกษาเอกสารกิจการสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน
นักเรียนนำเสนอการจัดการกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน
โรงเรียนต่างๆดูงานกิจการสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน
นักเรียนร่วมกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน
นายสมศักดิ์ รักสัตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ นำเสนอการจัดการกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2559,11:11   อ่าน 1335 ครั้ง