ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2559 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559

 โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49" จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2559 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559  เพื่อสืบสานประเพณีทางศาสนา ความสมานฉันท์และสันติสุขของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และห้างร้านในพื้นที่

            วันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายรักชาติ ข้างแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49" จัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2559 (ฮ.ศ.1437) ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯ เพื่อสืบสานประเพณีทางศาสนาอิสลามและส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาในเดือนรอมฎอนอันมหาจำเริญ โดยมี นาย กอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว มี รองนายก อบต.ทุ่งนุ้ย ผู้จัดการบริษัททุ่งนุ้ยศิลาทอง ด่านกักกันสัตว์สตูล สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ผู้นำทางศาสนาประจำมัสยิดตำบลทุ่งนุ้ย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

             ส่วนกิจกรรม ประกอบด้วย การอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน การให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรในด้านคุณธรรม การละศีลอด การร้องเพลงอันนาชีด การละหมาดมัฆริบร่วมกัน 

             กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์  เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมพี่น้องมุสลิมให้ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาในเดือนรอมฎอนอันเป็นเดือนอันประเสริฐของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด    อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะนำไปสู่ความรู้สึกที่ดีสร้างความเข้าใจ ความรัก ความสามัคคี ก่อให้เกิดความสมานฉันท์และสันติสุขของมุสลิมในพื้นที่ตำบลทุ่งนุ้ย

นักเรียนขับร้องอันนาชีด
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2559,10:57   อ่าน 458 ครั้ง